Om

Velkommen til grundejerforeningen Kokkedal i Lynge.

Grundejerforeningen Kokkedal blev stiftet i 1966, og dækker paracellerne på Idrætsvej, Rugmarken, Bygmarken, Kløvermarken  og Hvedemarken i Lynge.
Der er 68 matrikler i vores område, der udelukkende består af parcelhuse.

Alle grundejere på Idrætsvej, Rugmarken, Bygmarken, Kløvermarken  og Hvedemarken er automatisk medlem er grundejerforeningen Kokkedal.
Medlemsskabet er obligatorisk.

Grundejerforeningens bestyrelse består af 3 medlemmer, valgt blandt medlemmerne. Bestyrelsen varetager grundejernes interesser i overensstemmelse med vedtægterne, men arranger også 2 årlige events; Fastelavn og Sankt Hans.

Alle beboere bedes gøre sig bekendt med foreningens vedtægter.
Alle relevate dokumenter for foreningens medlemmer vil påsigt blive tilgængelige her på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Bestyrelsen